Praktijkinformatie – Huisartspraktijk Burdaard – Burdaard

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Burdaard

Heeft u vragen over de coronavaccinatie? Bel dan het landelijke informatienummer 0800-1351 of kijk op de website www.coronavaccinatie.nl

Beltijden
8.00-9.30 uur: Maken van afspraken voor consult, visite of terugbelafspraak
14.00-15.00 uur: Telefonisch spreekuur voor opvragen van uitslagen.

Huisartspraktijk Burdaard
Jislumerdyk 12 9111 HC Burdaard

Praktijkinformatie

De apotheekhoudende huisartspraktijk in Burdaard is gevestigd in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Jislumerdyk 12.

Adres/contactgegevens

Jislumerdyk 12
9111 HC Burdaard
tel. 0519-332477 (Keuzemenu: 1: Spoed, 2: Apotheek, 3: Assistente huisarts).
fax. 0519-332862

Beltijden

8.00-9.30 uur: Maken van afspraken voor consult, visite of terugbelafspraak

14.00-15.00 uur: Telefonisch spreekuur door assistente voor opvragen van uitslagen.

Zoekt u meer informatie over beltijden? Kijk dan bij Praktijkinformatie > Afspraken.

Spoed

Is er sprake van een levensbedreigende aandoening? 

Tijdens kantooruren:

Bel 0519-33 24 77 en druk op 1 

 

Tijdens avond, nacht en weekend: 

Bel Dokterswacht Friesland

0900-112 7 112

Corona

Heeft u vragen over corona? Of heeft u vragen over de coronavaccinatie? Bel dan het landelijke informatienummer 0800-1351 of kijk op de website www.coronavaccinatie.nl

Heeft u klachten die [passen bij een corona-infectie? Wacht niet af, ook al heeft u milde klachten, maar bel meteen met 0800-1202 voor een coronatest! In uw belang, maar ook in het belang van anderen!

Houdt u zich alstublieft goed aan de regels van de overheid om zo het risico op besmetting te verkleinen!

Nieuws uit de praktijk

12 juli is de huisartspraktijk en apotheek overgestapt op een nieuw computersysteem. Het nieuwe systeem is meer toekomstbestendig en voldoet beter aan de verwachte eisen op gebied van onder andere de privacy en zorgverzekeraars.

Wat betekent de overstap voor u?

 • Vanwege scholingen over het nieuwe systeem zijn we in juli en augustus soms een uur/paar uur alleen bereikbaar voor spoed
 • De veranderingen voor met name de apotheek en de assistentes zijn heel groot.  We zullen moeten wennen aan het nieuwe systeem. Dat kan betekenen dat in de eerste weken mogelijk niet alles verloopt zoals u gewend bent. Wij vragen uw begrip daarvoor en zullen ons uiterste best doen u goed te helpen.
 • We gebruiken nu een nieuw patientenportaal: MIJNGEZONDHEID.NET. Voor al uw vragen over mijngezondheid.net kunt u terecht op de website van mijngezondheid.net bij https://home.mijngezondheid.net

Zwangerschapsverlof dokter de Vries

Dokter de Vries gaat met zwangerschapsverlof. Dinsdag 6 juli is haar laatste werkdag. In november zal zij de draad weer oppakken in de praktijk.

Waarneming op dinsdag van half juli-half november

Dokter Leijstra zal van half juli tot half november op de dinsdag de praktijk waarnemen.

Afscheid van dokter Sijbrandij

Na anderhalf jaar werken en leren in de praktijk nemen wij afscheid van Wiljo Sijbrandij, onze huisarts-in-opleiding. We hebben haar aanwezigheid in de praktijk als heel prettig ervaren en zijn blij dat we allemaal hebben kunnen bijdragen aan haar opleiding. We hebben er alle vertrouwen in dat zij een heel goede huisarts zal worden!

Aan de patienten in de huisartspraktijk Burdaard:

‘Er is een tijd van komen en een tijd van gaan’

Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest in de huisartsenpraktijk in Burdaard. Hier heb ik mijn eerste jaar van mijn specialisatie tot huisarts gevolgd. Tot en met eind juli ben ik nog aanwezig. Daarna zal ik mijn opleiding elders vervolgen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Dankzij mijn collega’s maar ook dankzij jullie. Ik heb de kans gekregen veel te mogen leren. In het bijzonder wil ik mijn opleider Fenneke Nooij bedanken.

Ik vertrek met een rugzak vol ervaringen en leermomentenBedankt hiervoor en wie weet tot ziens!  Vriendelijke groeten, Wiljo Sijbrandij

Nieuwe huisarts in opleiding

In september zal er naar verwachting een nieuwe huisarts-in-opleiding in de praktijk beginnen met het eerste opleidingsjaar. In de Brege van september zal deze arts zich aan u voorstellen.

Vakantie dokter Nooij

Van 23 augustus tot en met 3 september 2021 is de praktijk vanwege vakantie gesloten.

Informatie over waarneming, alleen voor spoedgevallen: bel huisartspraktijk Burdaard: 0519-332477 en luister het bandje helemaal af.  Op het bandje hoort u welke praktijk waarneemt voor dringende zaken.

TIP: Voor informatie over allerlei medische problemen kunt u goede informatie vinden op www.thuisarts.nl. U kunt deze website raadplegen bij twijfel of uw klacht wel of niet spoedeisend is.

De apotheek is tijdens de vakantie open op maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Herhalen medicatie: Houd rekening met een levertijd van tenminste vier werkdagen tijdens de vakanties. Zorgt u a.u.b. dus voor het tijdig herhalen van uw medicatie. Dit voorkomt vertraging en scheelt weer in de drukte voor de waarnemend praktijk en apotheek.

Indien u tijdens onze vakantie een (telefonische) afspraak heeft met Aaltje Tamminga, de praktijkverpleegkundige, of met Margreet Stienstra, de POH-GGZ, dan gaat deze afspraak gewoon door.

Update werkwijze huisarts en apotheek tijdens de corona-epidemie

Als u een afspraak op het spreekuur wenst, dan is dat wel mogelijk, maar de dokter neemt vaak eerst telefonisch contact met u op. Indien het nodig is dat u op de praktijk onderzocht moet worden zorgen we ervoor dat dat zo veilig mogelijk gebeurt. Wij verzoeken u dringend bij bezoek aan de praktijk vooraf thuis uw handen te wassen en op de praktijk een mondkapje te dragen. Op de praktijk kunt u uw handen desinfecteren.

Heeft u een afspraak op de praktijk?

 • Draag een mondkapje.
 • Houdt 1.5 m afstand van elkaar.
 • De wachtkamer is open, de zitplaatsen zijn echter beperkt.
 • Kom op het afgesproken tijdstip, niet eerder of later.
 • U komt alleen.
 • Gaat het om een kind? Dan kan er natuurlijk een begeleider mee naar de praktijk.

Zorgverzekeraar De Friesland verandert de zorgverzekering!

Per 1 januari 2020 verandert een aantal belangrijke vergoedingen in de zorgverzekering van De Friesland. Mogelijk heeft dit voor u gevolgen, daarom willen wij u graag van de wijzigingen in de geneesmiddelenvergoeding op de hoogte brengen.
1. Dit kan betekenen dat u een geneesmiddel van een andere fabrikant geleverd krijgt. 2. Duurdere (Merk) medicatie wordt niet meer vergoed, als er een goedkoper medicijn is. U mag deze wel zelf betalen, maar u krijgt uw geld niet terug van De Friesland. 3. Medische noodzaken moeten opnieuw beoordeeld worden volgens de nieuwe (strengere) eisen. Dit geldt ook voor recepten van uw specialist/arts voor een duurder (merk) middel.

Voorbeelden van merkgeneesmiddelen waarover dit gaat zijn: Aerius®, Ascal® Avodart®,  (Co-) Aprovel®, Concerta®, Crestor®, Efexor®, Lipitor®, Lyrica®, Nexium®, Nortrilen®, Persantin®, Selokeen®, Seroquel®, Tegretol®

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving vragen hebben, dan verwijzen wij u graag naar De Friesland (tel. 058 – 291 31 31, bereikbaar op werkdagen van 8.00-18.00 uur).

Huisartspraktijk Burdaard werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek

Huisartspraktijk Burdaard is aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. De praktijk maakt zo wetenschappelijk onderzoek mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek

De praktijk levert gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling.

Wat wordt er gedaan met de resultaten?

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartspraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

 • Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?
 • Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?
 • Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

 Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!

Privacy

Het AHON besteedt veel zorg aan bescherming van de privacy van u als patiënt en uw huisarts. Er worden géén gegevens, zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN) verzameld, waarmee u als patiënt kan worden herkend. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt. De zorggegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het AHON heeft dit vastgelegd in een privacyregeling die te vinden is op de website van het AHON: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

Heeft u bezwaar?

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan de huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘verklaring van bezwaar’). Dit formulier staat ook op de AHON-website. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Vragen over het AHON?

Bij vragen kunt per mail contact opnemen met het AHON:

E-mail: ahon@umcg.nl

Of kijk op de website: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

 

 Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken aan Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op de aanvraag

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.