Apotheek – Huisartspraktijk Burdaard – Burdaard

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Burdaard

Heeft u vragen over de coronavaccinatie? Bel dan het landelijke informatienummer 0800-1351 of kijk op de website www.coronavaccinatie.nl

Beltijden
8.00-9.30 uur: Maken van afspraken voor consult, visite of terugbelafspraak
14.00-15.00 uur: Telefonisch spreekuur voor opvragen van uitslagen.

Huisartspraktijk Burdaard
Jislumerdyk 12 9111 HC Burdaard

Apotheek

Herhaalrecepten

U kunt een herhaalrecept aanvragen via het patientenportaal of via burdaard.huisarts-plus.nl Zie hiervoor links in het groen het herhaalreceptformulier. Vanaf 13 juli sluit het patientenportaal, in plaats daarvan kunt u gebruik gaan maken van Mijngezond.net. Voor al uw vragen over mijngezondheid.net kunt u terecht op de website van mijngezondheid.net bij https://home.mijngezondheid.net

Wijziging afhaaltijden herhaalmedicatie

Vanwege een tijdelijk personeelstekort zijn wij helaas genoodzaakt onze afhaaltijden voor herhaalmedicatie in te korten. De nieuwe afhaaltijden zijn: van 11.00-12.00 uur en van 16.00-17.00 uur. Voor spoedrecepten kunt u uiteraard van 8-17 uur bij ons terecht (op woensdag van 8-12 uur; van 12-17 uur bij apotheek Hallum).

Heeft u medische hulpmiddelen nodig? Zoals bijvoorbeeld  incontinentiemateriaal, dieetvoeding en insulinenaalden?

Vanaf 1 januari 2021 werken wij samen met Mijn Hulpmiddelen Winkel voor het leveren van continentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen. Dit geldt in ieder geval voor patiënten van de Friesland, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, VGZ, Univé, IZA, ZEKUR en UMC. Mijn Hulpmiddelen Winkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen via  www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl

Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.

Algemeen

De apotheekhoudende praktijk in Burdaard is door Lloyds en SEMH gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Uw apotheekhoudend huisarts levert en controleert alle voorgeschreven medicijnen van specialisten en huisartsen.
Verbandmiddelen, stomamaterialen, diabetesmaterialen en incontinentiemiddelen worden ook door ons geleverd mits uw verzekeraar met ons een contract daarvoor heeft afgesloten.

Recepten die u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis krijgt, kunnen worden ingeleverd van 08.00- 17.00 uur. De medicijnen worden direct meegegeven, of besteld als deze niet op voorraad zijn.
Buiten deze tijden is de spoedapotheek hiervoor bereikbaar.

Het herhalen van recepten kan op de volgende manieren:

1. Inleveren van lege doosjes/etiketten of een briefje met uw naam en geboortedatum en de benodigde medicijnen in “het kastje” van de praktijk. NB dit kastje is NIET bedoeld voor het inleveren van potjes met urine!

2. Via de website.

3. Via het patientenportaal.

Houdt u voor het bestellen rekening met een termijn van twee werkdagen. Afhalen medicijnen: tussen 8.00 uur en 10.00 uur, tussen 11.00 uur en 12.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.00 uur. In bijzondere omstandigheden kan hier, na overleg, van worden afgeweken.

Uw veiligheid

Het is onze taak te letten op veilig gebruik geneesmiddelen. Dit betekent dat wij kijken of uw medicijnen bij elkaar passen, of u niet allergisch bent voor de medicijnen of pleisters. Bij chronische ziektes beoordelen wij of uw medicijnen passen bij uw ziekte of dat de medicijnen moeten worden aangepast.

Indien u zwanger wilt worden of dit bent is het van groot belang dit te melden!

Wij adviseren u uw geneesmiddelen in uw eigen apotheek te halen om de kans op fouten zo klein mogelijk te laten zijn.