Apotheek – Huisartspraktijk Burdaard – Burdaard

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Burdaard

Heeft u vragen over de coronavaccinatie? Bel dan het landelijke informatienummer 0800-1351 of kijk op de website www.coronavaccinatie.nl

Beltijden
8.00-9.30 uur: Maken van afspraken voor consult, visite of terugbelafspraak
14.00-15.00 uur: Telefonisch spreekuur voor opvragen van uitslagen.

Huisartspraktijk Burdaard
Jislumerdyk 12 9111 HC Burdaard

Apotheek

Herhaalrecepten

U kunt een herhaalrecept aanvragen door het etiketje in de brievenbus links van de apotheekingang te doen, via het patientenportaal MijnGezondheid.Net of via burdaard.huisarts-plus.nl. Voor al uw vragen over MijnGezondheid.Net kunt u terecht op de website van mijngezondheid.net bij https://home.mijngezondheid.net. 

Afhaaltijden herhaalmedicatie

De afhaaltijden zijn: op werkdagen van 11.00-12.00 uur en van 16.00-17.00 uur, behalve op woensdag: dan alleen van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Spoedrecepten

Voor spoedrecepten kunt u van 8-17 uur bij ons terecht (op woensdag van 8-12 uur; van 12-17 uur bij apotheek Hallum). Bel daarvoor naar de apotheek of kom bij ons langs (telefonisch 0519-332477 optie 2, dan krijgt u de apotheek-assistent aan de telefoon).

In de avonden, nachten en weekenden kunt u contact opnemen met de Dokterswacht, zo nodig zullen zij u verwijzen naar de spoedapotheek in Dokkum.

Let op: bij aflevering van medicatie door de spoedapotheek zijn extra kosten verbonden.

Advies is dus om uw herhaalmedicatie tijdig te bestellen, hiervoor is de spoedapotheek niet de bedoeld.

Waarom ontvang ik het geneesmiddel van een ander merk?

Geneesmiddelen zijn er van verschillende merken. De kwaliteit en werking is hetzelfde, de prijs kan echter verschillen. Om ervoor te zorgen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft, bepaalt uw zorgverzekeraar het merk van het geneesmiddel dat u vergoed krijgt. Dit heet het preferentiebeleid/ voorkeursbeleid. Uw apotheekhoudend huisarts geeft u het juiste geneesmiddel met dezelfde werkzame stof als uw vertrouwde medicijn. Wij controleren of het aangewezen middel geschikt en veilig is voor u.

Voordat geneesmiddelen toegelaten worden op de Nederlandse markt controleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deze geneesmiddelen op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. De minister stelt vast of geneesmiddelen onderling vervangbaar zijn. Uw zorgverzekeraar vergelijkt daarna de prijzen. Zij wijzen het middel met de laagste prijs aan als voorkeursgeneesmiddel. Onder andere DSW en ONVZ hanteren geen voorkeursbeleid.

Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan gebeuren dat u niet goed reageert op een medicijn doordat u bijvoorbeeld allergisch bent voor een hulpstof. Neem in dat geval contact met ons op. Als er sprake is van medische noodzaak dan kijken wij welk alternatief merk wel voor u geschikt is. Is er geen medische noodzaak maar wilt u wel een ander merk geneesmiddel dan uw zorgverzekeraar vergoedt? Dan moet u dit geneesmiddel volledig zelf betalen. U kunt dit dan ook niet achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over het voorkeursbeleid is te vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u medische hulpmiddelen nodig? Zoals bijvoorbeeld  incontinentiemateriaal, dieetvoeding en insulinenaalden?

Vanaf 1 januari 2021 werken wij samen met Mijn Hulpmiddelen Winkel voor het leveren van continentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen. Dit geldt in ieder geval voor patiënten van de Friesland, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, VGZ, Univé, IZA, ZEKUR en UMC. Mijn Hulpmiddelen Winkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen via  www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl

Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.

Algemeen

De apotheekhoudende praktijk in Burdaard is door Lloyds en SEMH gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Uw apotheekhoudend huisarts levert en controleert alle voorgeschreven medicijnen van specialisten en huisartsen.
Verbandmiddelen, stomamaterialen, diabetesmaterialen en incontinentiemiddelen worden ook door ons geleverd mits uw verzekeraar met ons een contract daarvoor heeft afgesloten.

Recepten die u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis krijgt, kunnen worden ingeleverd van 08.00- 17.00 uur. De medicijnen worden direct meegegeven, of besteld als deze niet op voorraad zijn.
Buiten deze tijden is de spoedapotheek hiervoor bereikbaar.

Het herhalen van recepten kan op de volgende manieren:

1. Inleveren van lege doosjes/etiketten of een briefje met uw naam en geboortedatum en de benodigde medicijnen in “het kastje” van de praktijk. NB dit kastje is NIET bedoeld voor het inleveren van potjes met urine!

2. Via de website.

3. Via het patientenportaal MijnGezondheid.Net

Houdt u voor het bestellen rekening met een termijn van twee werkdagen. Afhalen medicijnen: tussen 11.00 uur en 12.00 uur en tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Op woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur. In bijzondere omstandigheden kan hier, na overleg, van worden afgeweken.

Uw veiligheid

Het is onze taak te letten op veilig gebruik geneesmiddelen. Dit betekent dat wij kijken of uw medicijnen bij elkaar passen, of u niet allergisch bent voor de medicijnen of pleisters. Bij chronische ziektes beoordelen wij of uw medicijnen passen bij uw ziekte of dat de medicijnen moeten worden aangepast.

Indien u zwanger wilt worden of dit bent, of als u borstvoeding geeft, is het van groot belang dit te melden!

Wij adviseren u uw geneesmiddelen bij ons,  in uw eigen apotheek, te halen om de kans op fouten zo klein mogelijk te laten zijn.